sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Duy
- 091 661 2277

Kim dệt

Kim dệt GOLD BEAMLIGHT
Kim dệt GOLD BEAMLIGHT
Kim dệt THREE CIRCLE
Kim dệt THREE CIRCLE
Kim dệt DONGSIN
Kim dệt DONGSIN
Kim dệt KERN LIEBERS
Kim dệt KERN LIEBERS
Kim dệt GOLDEN ROC
Kim dệt GOLDEN ROC
Kim dệt GOLDEN SHARP
Kim dệt GOLDEN SHARP

Kim lá

Kim lá KERN LIEBERS
Kim lá KERN LIEBERS
Kim lá YGH
Kim lá YGH
Kim lá JENG FA
Kim lá JENG FA

Dây băng và dây curoa truyền động

Dây curoa cấp thun SONTIAN
Dây curoa cấp thun SONTIAN
Dây curoa cấp thun BANDO
Dây curoa cấp thun BANDO
Dây curoa truyền động mô tơ SONTIAN
Dây curoa truyền động mô tơ SONTIAN
Dây băng răng HERM
Dây băng răng HERM
Dây băng răng IRO
Dây băng răng IRO
Dây băng lỗ ONK
Dây băng lỗ ONK

Thiết bị, phụ kiện dệt kim

Bộ bơm dầu điện tử GHY
Bộ bơm dầu điện tử GHY
Bộ cấp thun MER3
Bộ cấp thun MER3
Bộ cấp sợi MPF 20L1
Bộ cấp sợi MPF 20L1
Bộ bơm dầu điện tử Pulsonic 5.2
Bộ bơm dầu điện tử Pulsonic 5.2
Dây cảm ứng số vòng máy dệt cho bơm dầu Pulsonic 5.2
Dây cảm ứng số vòng máy dệt cho bơm dầu Pulsonic 5.2
Bánh xe dẫn sợi thun cho đèn spandex
Bánh xe dẫn sợi thun cho đèn spandex
Thanh trượt đèn thun MER3
Thanh trượt đèn thun MER3
Bộ bơm dầu phun sương HPF
Bộ bơm dầu phun sương HPF
Bộ dò lỗi vải LMW3
Bộ dò lỗi vải LMW3
Đầu dò báo gẫy kim
Đầu dò báo gẫy kim
Phụ kiện cấp sợi
Phụ kiện cấp sợi
Bộ quạt bụi trung đoạn
Bộ quạt bụi trung đoạn

Thiết bị đo sợi, cân chỉnh máy dệt

Thiết bị đo chiều dài vòng sợi MLT WESCO
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi MLT WESCO
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi AUTOTEX
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi AUTOTEX
Thiết bị đo sức căng sợi SCHMIDT
Thiết bị đo sức căng sợi SCHMIDT
Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000
Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000
Dây cảm ứng số vòng máy dệt AUTOTEX
Dây cảm ứng số vòng máy dệt AUTOTEX
Thiết bị đo sức căng sợi YOKOGAWA
Thiết bị đo sức căng sợi YOKOGAWA
Kiếng soi vải
Kiếng soi vải
Đồng hồ canh mâm kim
Đồng hồ canh mâm kim
Thiết bị đo phần trăm spandex
Thiết bị đo phần trăm spandex

Thiết bị cân tính trọng lượng vải

Miếng đo độ co rút của vải sau hoàn tất
Miếng đo độ co rút của vải sau hoàn tất
Thiết bị cắt mẫu vải 100 cm2 đồng bộ một lần cắt
Thiết bị cắt mẫu vải 100 cm2 đồng bộ một lần cắt
Dao cắt mẫu vải răng cưa
Dao cắt mẫu vải răng cưa
Bộ cắt mẫu vải 100 cm2
Bộ cắt mẫu vải 100 cm2
Cân điện tử Mỹ sản xuất
Cân điện tử Mỹ sản xuất
Lưỡi dao cắt MOZART
Lưỡi dao cắt MOZART