sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Duy
- 091 661 2277

Chia sẻ lên:
Bộ bơm dầu điện tử GHY

Bộ bơm dầu điện tử GHY

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bánh xe dẫn sợi thun cho đèn spandex
Bánh xe dẫn sợi thun cho đèn spandex
Bộ bơm dầu điện tử GHY
Bộ bơm dầu điện tử GHY
Bộ bơm dầu điện tử Pulsonic 5.2
Bộ bơm dầu điện tử Pulsonic 5.2
Bộ bơm dầu phun sương HPF
Bộ bơm dầu phun sương HPF
Bộ cấp sợi MPF 20L1
Bộ cấp sợi MPF 20L1
Bộ cấp thun MER3
Bộ cấp thun MER3
Bộ dò lỗi vải LMW3
Bộ dò lỗi vải LMW3
Khuy dẫn sợi spandex
Khuy dẫn sợi spandex
Đầu dò báo gẫy kim
Đầu dò báo gẫy kim
Phụ kiện cấp sợi
Phụ kiện cấp sợi
Sensor đèn thun MER3
Sensor đèn thun MER3
Tăng đưa dây băng
Tăng đưa dây băng
Bộ quạt bụi trung đoạn
Bộ quạt bụi trung đoạn
Vòng cao su máy sọc màu
Vòng cao su máy sọc màu
Vòng thép cố định giường kim
Vòng thép cố định giường kim
Thanh trượt đèn thun MER3
Thanh trượt đèn thun MER3
Board mạch cấp thun MER3
Board mạch cấp thun MER3
Nắp chụp đèn thun MER3
Nắp chụp đèn thun MER3
Dây cảm ứng số vòng máy dệt cho bơm dầu Pulsonic 5.2
Dây cảm ứng số vòng máy dệt cho bơm dầu...
Bộ căng sợi MPF L
Bộ căng sợi MPF L
Đĩa biến tốc đơn
Đĩa biến tốc đ...