sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Duy
- 091 661 2277

Chia sẻ lên:
Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000

Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bộ đồng hồ canh mâm kim 2 dàn
Bộ đồng hồ canh mâm kim 2 dàn
Dây cảm ứng số vòng máy dệt AUTOTEX
Dây cảm ứng số vòng máy dệt AUTOTEX
Kiếng soi vải
Kiếng soi vải
Kiếng phóng đại vải 5X
Kiếng phóng đại vải 5X
Đồng hồ canh mâm kim
Đồng hồ canh mâm kim
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi AUTOTEX
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi AUTOTEX
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi MLT WESCO
Thiết bị đo chiều dài vòng sợi MLT WESCO
Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000
Dây cảm ứng số vòng máy dệt NR 2000
Thiết bị đo sức căng sợi SCHMIDT
Thiết bị đo sức căng sợi SCHMIDT
Thiết bị đo sức căng sợi YOKOGAWA
Thiết bị đo sức căng sợi YOKOGAWA
Thiết bị đo phần trăm spandex
Thiết bị đo phần trăm spandex